onze werkwijzetrainingsmethodecoachingsmethodetoepassingsgebieden
download folder

Onze werkwijze


Doelstelling

Rehmann Advies training & coaching stuurt aan op effectieve integratie van de leer-ervaringen in de werkprocessen van u/uw medewerkers.
Door middel van respectvol én doeltreffend communiceren volgens een gehanteerd
Communicatie Zelfgroei model wordt doorgestoken naar vaardigheden om deze toe te passen in werk en leefsituatie.

Met als rendement:

  • Het verbeteren van uw bedrijfsresultaat en concurrentiepositie.

Werkstijl
Rehmann Advies training & coaching laat op betrokken en directe manier zien hoe men door middel van aansprekende oefeningen, reflectie en interactieve rollenspelen, de communicatie kan verbeteren. Bovendien ontstaat wederzijds meer begrip en waardering. En daardoor extra energie!


Opzet

Wij wisselen met u uitvoerig van gedachten en wij staan uitgebreid stil bij uw trainingsvraag.


Intake

Met de deelnemers bij voorkeur mondelinge, dan wel schriftelijke, kernachtige intakegesprekken.

Training

De volgende 4 stappen van het Zelfgroeimodel worden doorlopen:
1 Inzicht krijgen, herkennen, bewustzijn en het onderkennen van hoe de praktijk nú is.
2 Gemotiveerd raken om veranderingen aan te brengen.
3 De vaardigheid krijgen om de veranderingen te kunnen toepassen.
4 Het doen, door implementatie in de werkprocessen.

ommensente