onze werkwijzetrainingsmethodecoachingsmethodetoepassingsgebieden
download folder

Toepassingsgebieden: Rehmann's Ruit


Communiceren met het accent op de menselijke relaties, met een praktische vertaling naar de werk- en leefsituaties.

Buitenkader:
Gedrag & houding: wat ik zie en hoor (waarneem)

Binnenkader:
Gevoel & emotie: wat ik ervaar en beleef (gevoelswaarde)

Leiderschap: meer
Time en energie management.
Conflicten oplossen zonder verliezers.
Omgaan met weerstanden:
4 ' nee' zeggers.

Groepsgroei: meer
Miscommunicaties en gesprekstechnieken.
Verbeteren werkrelaties en klantgericht werken
Inspirerend presenteren. Vergadertechnieken

In relatie met de ander: meer
Confronteren en geconfronteerd worden.
Open en eerlijk zeggen wat je vindt
zonder de relatie te schaden.
Effectief en flexibel zijn in de omgang.

In relatie met jezelf: meer
Omgaan met kritiek, stress, angst, onzekerheid.
Opkomen voor eigen belangen en waarden. Persoonlijke weerstanden & hulpbronnen.

Leiderschap:
Efficiënt Management door middel van afstemming op elkaar.
Met als resultaat:

 • het kunnen binden en boeien van medewerkers
 • bewust worden van eigen communicatiestijl
 • succesvol handelen vanuit het overlegmodel

Voorbeeld: Leiderschap
Training: Conflicten oplossen en voorkomen
Een training om vaardigheden in te zetten die uw medewerkers helpen hun eigen problemen
oplossen; mogelijke conflicten op te lossen dan wel te voorkomen.
Op dat moment was er bij de medewerkers sprake van passiviteit en gebrek aan het nemen van eigen verantwoordelijkheden.
Uit intakegesprekken bleek een duidelijke behoefte van de medewerkers aan eigen ontplooiing en het kunnen meedenken in organisatie ontwikkelingen.

Resultaat van de training
De deelnemers:

 • passen luistervaardigheden toe en herkennen tekens en aanwijzingen bij de medewerkers.
 • passen (re)acties toe die probleemoplossingen vergemakkelijken.
 • hebben zicht op het ontstaan van conflicten.
 • passen het oplossingsproces toe richting win/win situatie.
 • binden en boeien de medewerkers
'Wat je ook bent, wees een goede', Abraham Lincoln

Groepsgroei:
Teamontwikkeling door middel van verbinding met elkaar.
Met als resultaat:
 • betere contacten met klanten binnen en buiten de organisatie
 • de kunst van het vragen stellen
 • meer productieve werktijd

Voorbeeld: Groepsgroei
Training: Samen Werken
Een training voor een hechtere samenwerking. Het ging hierbij om de natuurlijke samenwerking van teamleiders en districtshoofden. Gemeenschappelijkheid is nog geen uitgangspunt van handelen gebleken.
Basis is onderling vertrouwen en feedback. Op dat moment lag de focus sterk op de inhoud
en minder op het onderliggende proces.
Uit de intakegesprekken bleek er behoefte te zijn aan duidelijkheid, openheid, inspiratie, respect & vertrouwen.
Opzet: de deelnemers leren en groeien in de samenwerking

Resultaat van de training
De deelnemers:

 • formuleren en verbinden zich met de visie over samenwerking.
 • kennen en benutten de eigen en elkaars kwaliteiten
 • communiceren d.m.v. luisteren, samenvatten en doorvragen.
 • passen verschillende niveaus van communiceren toe
 • reflecteren op het gedrag van de ander d.m.v. het geven van feedback

'er bestaan geen onbelangrijke banen, alleen mensen die zich onbelangrijk
voelen als ze ze vervullen', Mark Sanborn

In relatie met de ander:
Persoonlijke Effectiviteit door middel van mededogen met de ander en met jezelf.
Met als resultaat:

 • begrip en acceptatie van jezelf en de ander
 • onderscheid maken voor wie het probleem is
 • effectief en flexibel in de omgang met de ander

Voorbeeld: In relatie met de ander
Training of coaching: omgaan met boosheid
Via individuele coaching of algemene training het leren herkennen, erkennen van een eerste reactie gevoel. De aanleiding voor boosheid zit in wat iemand zegt of doet. De oorzaak van boosheid is vaak de gedachte dat het anders zou moeten zijn..wat iemand anders zou moeten zeggen of zou moeten doen.
Opzet: de deelnemer(s) is/zijn meedogend naar zichzelf en de ander.

Resultaat van de coaching of training

 • De deelnemer herkent het gevoel van onvrede
 • De deelnemer accepteert zijn/haar gevoelens van onvrede.
 • De deelnemer herkent zijn/haar eigen behoefte en toont begrip voor de ander en is meelevend.
 • De deelnemer voelt zich vrij om zijn/haar gevoelens en behoeften te uiten.
  (emotionele vrijheid)
 • De deelnemer onderneemt aktie om zijn/haar behoefte te vervullen, zonder angst,
  schuld of schaamte.

* Meerdere training of coaching trajecten zijn:
Conflicten aanpakken met mededogen
Feedback voor groepen
Communicatie blokkades
Waarnemen zonder oordeel
Gevoelens herkennen en uiten
Verantwoordelijkheid nemen voor je gevoelens
Boosheid volledig uiten
Jezelf bevrijden en anderen ondersteunen
Waardering uiten

'zeg waar het op staat, maar doe het voorzichtig; ware vriendelijkheid impliceert
het vermogen je in te leven in het leed en de vreugde van anderen', André Gide

In relatie met jezelf:
Zelfmanagement door zelfontdekking en ontwikkelingen in jezelf.
Met als resultaat:

 • meer zelfkennis en zelfvertrouwen
 • leiding geven
 • balans en passie in werk & privé

Voorbeeld: in relatie met jezelf

* Meerdere coaching trajecten zijn mogelijk:
Omgaan met boosheid, verdriet, onzekerheid, schuld, schaamte, angst
Waarnemen zonder oordeel
Gevoelens herkennen en uiten
Verantwoordelijkheid nemen voor je gevoelens
Verzoeken om datgene wat je leven kan verrijken
Boosheid volledig uiten
Jezelf bevrijden en anderen ondersteunen
Waardering uiten
Beslissen via loslaten

'de meest grootse ontdekking die je ooit zult doen, is het potentieel van je
eigen bewustzijn', Jose Silva

rehmans_ruit