onze werkwijzetrainingsmethodecoachingsmethodetoepassingsgebieden
download folder

Disclaimer


Deze websites wordt met zorg samengesteld en het streven is er voor te zorgen dat alle informatie die U vindt op deze website, correct is. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Rehmann Advies, training & coaching aanvaart echter geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze websites.

Auteursrechten
Deze websites vallen onder het copyright van de beheerder van deze website. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik,
zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder van deze website
niet toegestaan.

Privacybeleid
De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en mij. Ik bied u daarom volledige discretie en geheimhouding.