onze werkwijzetrainingsmethodecoachingsmethodetoepassingsgebieden
download folder

Doeltreffend communiceren


Interactie met een pro-actieve houding, actief luisteren met volle aandacht kan zorgen voor een goede afstemming op de ander en een goed contact met jezelf. Met begrip en acceptatie van eigen en andermans minder leuke kanten, kan een goede afstemming bijdragen aan een open en heldere communicatie. Een heldere onderlinge communicatie kan ook conflict situaties voorkomen en alsnog omzetten in een situatie zonder verliezers en winnaars: omzetten in een betere samenwerking. Open te staan voor nieuwe informatie. Ook botsingen tussen persoonlijke waarden kunnen door een heldere communicatie leiden tot gedragsverandering met respect voor ieders eigen keuze en verantwoordelijkheid.

 

  • Respectvol communiceren meer